Servis

• Izvajanje servisnih dejavnosti v garancijskem roku in po preteku le-tega za navedena podjetja, kar izvajamo v lastnih delavnicah in / ali pri naročniku
• Izvajamo različne montaže, demontaže, vzdrževalna dela električnih, elektromehanskih ter elektronskih izdelkov in naprav
• Pogodbeno vzdrževanje in nadzor proizvodnih procesov
• Prodaja in distribucija rezervnih delov
• Veleprodaja in maloprodaja
• Zastopanje in posredovanje v prometu blaga in storitev

 Katalog servis